Dla rodzica

KODEKS ZACHOWAŃ RODZICÓW I OPIEKUNÓW

1. Zachęcaj zawodników do gry zgodnej z przepisami oraz zasadami fair play!!!

2. Nie krzycz i nie krytykuj błędów zawodnika!!!

3. Oklaskuj udane zagarnia i zachęcaj zawodników do sportowej postawy zarówno na boisku jak i poza nim!!!

4. Nie krytykuj i nie kwestionuj decyzji sędziego!!!

5. Nikt nie lubi przegrywać, staraj się we właściwy sposób akceptować przegrane bez widocznego rozczarowania!!!

6. Szukaj zawsze pozytywów w grze. Zarówno w poczynaniach indywidualnych jak i zespołowych, włożonym wysiłku, wykazanych umiejętności oraz boiskowej postawie zawodników!!!

7. Każdy chce by jego dziecko grało najlepiej!!!

8. Nie przeszkadzaj w treningach!!! Twoja zbyt widoczna obecność rozprasza uwagę twojego dziecka!!!

9.  Przeciwdziałaj wszelkim zachowaniom noszącym znamiona rasizmu, chuligaństwa i wandalizmu!!!

Na zakończenie polecam wszystkim obejrzenie filmu Respekt: link do filmu – http://www.youtube.com/watch?v=Pjos1_1wHkA

Dodaj komentarz

Strona klubu Jutrzenka Bychlew